Nýtovací hlavice

Nýtovací hlavy AGME RA-UC jsou konstruovány tak, aby je bylo možné integrovat do speciálních strojů strojírenskými odděleními nebo výrobci speciálních strojů. Jsou také navrženy pro práci v jakékoli poloze: vodorovné, svislé nebo šikmé. Nýtovací hlavy vždy přizpůsobujeme technickým specifikacím průmyslových odvětví.

V závislosti na modelu je nýtovací síla generována hydraulicky nebo pneumaticky. Nýtovací hlavy AGME mohou volitelně zahrnovat automatické mazací systémy a také systémy kvality pro řízení procesu nýtování. Modulární konstrukce navíc umožňuje více kombinací a zajišťuje úplnou flexibilitu při přizpůsobování nýtovacích hlav výrobním požadavkům.